centauro f1

Centauro_F1_250semenki

2,600.00 дин.

Centauro F1 je partenokarpni, tamno-zeleni bradavičasti krastavac salatar postojanog kvaliteta plodova, bez gorčine,sa malo semena.
Tolerantan je na sledece bolesti: IR: CMV / CVYV / Px