maraton_result

Maraton_F1_1 gram

770.00 дин.

Maraton F1 je visok i veoma bujan paradajz sa krupnim, mesnatim i ukusnim plodovima beef tipa, prosečne mase 250 g. Bujnost biljaka dozvoljava gajenje na 2,3 i 4 stabla. Vodeći hibrid “Superiora” koji se masovno gaji od 1996. god. Prepoznatljiv na trzištu kao “srpski paradajz”. Otporan je na mnoge bolesti (A SVF Tm), te ostaje zelen do kraja sezone. rupan je i na 6-7 grozdu.

Domaći hibrid. – SUPERIOR